Φιλοξενία BlackNova Traders

Λογισμικό: BlackNova Traders
Περιγραφή: BlackNova Traders is a web-based, multi-player space exploration game inspired by the popular BBS game of TradeWars
Πληροφορίες: BlackNova Traders Overview
Χαρακτηριστικά: BlackNova Traders Features
Demo: BlackNova Traders Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.