Φιλοξενία BlaB

Λογισμικό: BlaB
Περιγραφή: BlaB! is a fully resizeble, multilanguage PHP/AJAX based and best viewed with any browser web chat.
Πληροφορίες: BlaB Overview
Χαρακτηριστικά: BlaB Features
Demo: BlaB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.