Φιλοξενία BellaBook

Λογισμικό: BellaBook
Περιγραφή: BellaBook is a small and simple PHP guestbook
Πληροφορίες: BellaBook Overview
Χαρακτηριστικά: BellaBook Features
Demo: BellaBook Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.