Φιλοξενία Beehive

Λογισμικό: Beehive
Περιγραφή: Beehive is an online forum/message board system with several powerful features
Πληροφορίες: Beehive Overview
Χαρακτηριστικά: Beehive Features
Demo: Beehive Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.