Λογισμικό: Beatz
Περιγραφή: Beatz is an online social networking community script that allows you to start your own favourite artist band website.
Πληροφορίες: Beatz Overview
Χαρακτηριστικά: Beatz Features
Demo: Beatz Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.