Φιλοξενία bbPress

Λογισμικό: bbPress
Περιγραφή: bbPress is forum software with a twist from the creators of WordPress.
Πληροφορίες: bbPress Overview
Χαρακτηριστικά: bbPress Features
Demo: bbPress Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.