Φιλοξενία b2evolution

Λογισμικό: b2evolution
Περιγραφή: b2evolution is a powerful blog tool
Πληροφορίες: b2evolution Overview
Χαρακτηριστικά: b2evolution Features
Demo: b2evolution Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.