Φιλοξενία Axis

Λογισμικό: Axis
Περιγραφή: Axis commerce is a powerfull open source e-commerce platform.
Πληροφορίες: Axis Overview
Χαρακτηριστικά: Axis Features
Demo: Axis Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.