Λογισμικό: Avactis
Περιγραφή: Avactis offers an extremely convenient set of tools to quickly launch an online business.
Πληροφορίες: Avactis Overview
Χαρακτηριστικά: Avactis Features
Demo: Avactis Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.