Φιλοξενία ATutor

Λογισμικό: ATutor
Περιγραφή: ATutor is an Open Source Web-based Learning Management System (LMS)
Πληροφορίες: ATutor Overview
Χαρακτηριστικά: ATutor Features
Demo: ATutor Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.