Λογισμικό: Atlantis CMS
Περιγραφή: Atlantis CMS A free CMS built for agencies, loved by marketers and developers
Πληροφορίες: Atlantis CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Atlantis CMS Features
Demo: Atlantis CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.