Φιλοξενία ArticleSetup

Λογισμικό: ArticleSetup
Περιγραφή: ArticleSetup is the powerful, flexible, and surprisingly simple web software that you can use to setup your own article directory website.
Πληροφορίες: ArticleSetup Overview
Χαρακτηριστικά: ArticleSetup Features
Demo: ArticleSetup Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.