Φιλοξενία Arfooo

Λογισμικό: Arfooo
Περιγραφή: Arfooo is the most powerful free and open source directory script in the world.
Πληροφορίες: Arfooo Overview
Χαρακτηριστικά: Arfooo Features
Demo: Arfooo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.