Φιλοξενία Arastta

Λογισμικό: Arastta
Περιγραφή: Arastta is a Free and Open Source project with contributors from all over the world.
Πληροφορίες: Arastta Overview
Χαρακτηριστικά: Arastta Features
Demo: Arastta Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.