Φιλοξενία appRain

Λογισμικό: appRain
Περιγραφή: appRain is one of the first officially released Opensource Content Management Framework.
Πληροφορίες: appRain Overview
Χαρακτηριστικά: appRain Features
Demo: appRain Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.