Φιλοξενία Anchor

Λογισμικό: Anchor
Περιγραφή: Anchor is a super-simple, lightweight blog system, made to let you just write.
Πληροφορίες: Anchor Overview
Χαρακτηριστικά: Anchor Features
Demo: Anchor Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.