Φιλοξενία AmpJuke

Λογισμικό: AmpJuke
Περιγραφή: AmpJuke will act as your streaming server.
Πληροφορίες: AmpJuke Overview
Χαρακτηριστικά: AmpJuke Features
Demo: AmpJuke Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.