Φιλοξενία Ampache

Λογισμικό: Ampache
Περιγραφή: A web based audio/video streaming application and file manager allowing you to access your music & videos from anywhere, using almost any internet enabled device.
Πληροφορίες: Ampache Overview
Χαρακτηριστικά: Ampache Features
Demo: Ampache Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.