Φιλοξενία AlegroCart

Λογισμικό: AlegroCart
Περιγραφή: Alegro Cart is a free open source e-commerce shopping cart solution based on MVC Framework.
Πληροφορίες: AlegroCart Overview
Χαρακτηριστικά: AlegroCart Features
Demo: AlegroCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.