Φιλοξενία Akaunting

Λογισμικό: Akaunting
Περιγραφή: Akaunting is a free, online and open source accounting software designed for small businesses and freelancers.
Πληροφορίες: Akaunting Overview
Χαρακτηριστικά: Akaunting Features
Demo: Akaunting Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.