Φιλοξενία Agora-Project

Λογισμικό: Agora-Project
Περιγραφή: Create your own private space to share with your team.
Πληροφορίες: Agora-Project Overview
Χαρακτηριστικά: Agora-Project Features
Demo: Agora-Project Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.