Φιλοξενία AEF

Λογισμικό: AEF
Περιγραφή: AEF – Advanced Electron Forum is a free bulletin board software written in PHP and MySQL with loads of features
Πληροφορίες: AEF Overview
Χαρακτηριστικά: AEF Features
Demo: AEF Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.