Φιλοξενία Advanced Poll

Λογισμικό: Advanced Poll
Περιγραφή: Advanced Poll is a polling system with powerful administration tool
Πληροφορίες: Advanced Poll Overview
Χαρακτηριστικά: Advanced Poll Features
Demo: Advanced Poll Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.