Φιλοξενία Advanced Guestbook

Λογισμικό: Advanced Guestbook
Περιγραφή: Advanced Guestbook is a PHP-based guestbook script
Πληροφορίες: Advanced Guestbook Overview
Χαρακτηριστικά: Advanced Guestbook Features
Demo: Advanced Guestbook Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.