Φιλοξενία Adminer

Λογισμικό: Adminer
Περιγραφή: Adminer is a full-featured database management tool written in PHP.
Πληροφορίες: Adminer Overview
Χαρακτηριστικά: Adminer Features
Demo: Adminer Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.