Φιλοξενία Admidio

Λογισμικό: Admidio
Περιγραφή: Admidio is a free online membership management, optimized for clubs, groups and organizations.
Πληροφορίες: Admidio Overview
Χαρακτηριστικά: Admidio Features
Demo: Admidio Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.