Φιλοξενία AbanteCart

Λογισμικό: AbanteCart
Περιγραφή: AbanteCart is a free PHP based eCommerce solution for merchants to provide ability creating online business and sell products online quick and efficient.
Πληροφορίες: AbanteCart Overview
Χαρακτηριστικά: AbanteCart Features
Demo: AbanteCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.