Φιλοξενία Aardvark Topsites

Λογισμικό: Aardvark Topsites
Περιγραφή: Aardvark Topsites PHP is a free topsites script built on PHP and MySQL
Πληροφορίες: Aardvark Topsites Overview
Χαρακτηριστικά: Aardvark Topsites Features
Demo: Aardvark Topsites Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.