Φιλοξενία 4images

Λογισμικό: 4images
Περιγραφή: 4images is as a web based PHP and MySQL for displaying images on the Internet
Πληροφορίες: 4images Overview
Χαρακτηριστικά: 4images Features
Demo: 4images Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.