Ελληνικό Web Hosting

Οι servers μας βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης στο site. Η κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (Google SEO) επηρεάζεται από την ταχύτητα, αλλά και την εντοποιότητα του site. Όταν δηλαδή αναζητά κάποιος από Ελλάδα, προσπαθεί να εμφανίσει πρώτα τα sites που βρίσκονται στην ίδια χώρα, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα.

Ξεκινήστε