Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

Σας παραθέτουμε σε πίνακα, μερικά από τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας. Όλα τα πακέτα φιλοξενούνται στους ίδιους Ελληνικούς servers, με μόνες διαφορές την χωρητικότητα, την μηνιαία κίνηση δεδομένων και τα πρόσθετα domains (addons).

Αν θέλετε να μάθετε για κάποιο χαρακτηριστικό που δεν εμφανίζεται εδώ, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε.

HOME BASIC STANDARD ENTERPRISE
Τιμή (τιμή με φπα) 50€
(62€ με φπα)
80€
(99.20€ με φπα)
120€
(148.80€ με φπα)
160€
(198.40€ με φπα)
Χώρος στον Server 25MB 800MB 1.5GB 3GB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων 500MB 5GB 10GB 20GB
Addon Domains (Επιπλέον domains) 1 2
Δωρεάν όνομα .gr
Servers στην Ελλάδα
Δωρεάν Μεταφορά Site
Email διευθύνσεις Απεριόριστες
Δωρεάν SSL (https://)
Cloud Linux
Apache
Cpanel Πίνακας ελέγχου
Subdomains
Parked domains
Δωρεάν Backups
Backup Wizard / Tools
MySQL Databases
PHP
File Manager
Archive Manager
FTP
1-click εγκατάσταση (WordPress, Joomla, Drupal, Magento, OpenCart, PrestaShop, phpBB, Open Real Etate, WHCMS, Dolphin κτλ)
Λεπτομερή Στατιστικά Web
WebMail
Ανώνυμο FTP
Λίστες Mailing
Φόρμα για email
Φόρμα για PGPmail
Μηχανές Αναζήτησης
Μετρητές πρόσβασης
Το δικό σας cgi-bin
Perl5, C, SH, Python
Java Applets
Προσωπικοί Name Servers
Softaculous
Crontab Manager
Leech Protect
HotLink Protection
phpMyAdmin
Log Manager
.htaccess
MySQL
DNS Διαχείριση
Στατιστικά Επισκεψιμότητας
AwStats
Webalizer
Error Logs
FTP Logs
Web Server Logs
Webmail (Web based email access)
Round Cube
Horde
Squirrel
Email Forwarding
Catch-all email
Email Aliases
Email Autoresponders
Antispam Manager
Mailing Lists
IMAP
POP / POP3
SMTP
PHP select Version
CGI/FastCGI
cURL
GD support
MySQLi
SQLite / SQLite3
Zend Guard Loader
Opcode Caching
Managed Server
Δωρεάν Αναβάθμιση Πακέτου
Directory Protect
Ανανεώσεις λογισμικού χωρίς επανεκκινήσεις
Παραμετροποίηση PHP ανά πακέτο
Διαφορετικές εκδόσεις PHP στο ίδιο πακέτο
PHP Pear Packages
Perl Modules
Multi PHP Manager
Virus Scanner
Cage FS
IP Deny Manager
Calendars & Contacts

 

Το πακέτο HOME έχει περιορισμένους πόρους και αντίστοιχα χαμηλή τιμή. Ο ρόλος του είναι να εξυπηρετήσει περιπτώσεις που χρειάζεται να κατοχυρωθεί ένα domain .gr και να δημιουργηθεί μια απλή σελίδα, μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του σε website. Το όνομα είναι δωρεάν και σε αυτή την περίπτωση και πληρώνετε μόνο την ετήσια φιλοξενία.

Τα κόστη των πακέτων φιλοξενίας, αναφέρονται σε ετήσια διάρκεια.